PRIVACYVERKLARING De VitaliteitsFactor

De VitaliteitsFactor vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact met ons opnemen via info@devitaliteitsfactor.nl.

 

Artikel 1 Wie zijn wij?

De VitaliteitsFactor is een eenmanszaak, gevestigd te (7006 RH) Doetinchem aan de Hanzestraat 17. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76389758. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

 

Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Jij kunt hierbij denken aan de gegevens die wij in jouw dossier vastleggen, zoals jouw gewicht, lichaamssamenstelling, medicijngebruik, huisarts, specialist, maar ook aan informatie over jouw persoonlijke leefstijl en vitaliteit en jouw burgerlijke staat. Daarnaast verwerken wij jouw ID gegevens, BSN en verzekeraarsgegevens indien van toepassing. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Bij bewaren deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst, tenzij een wettelijke bepaling anders vereist.

 

Wij leggen de problematiek en voortgang uit onze sessies en vertrouwensgesprekken vast in een dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij met jouw expliciete toestemming, naast bovenstaande gegevens, onder andere verslagen en evaluaties van onze sessies, privézaken die impact kunnen hebben op jouw traject of jouw proces, hulpvraag en hulpverleden en de data van onze sessies. Wij bewaren jouw dossier volgens een wettelijke verplichting tot 15 jaar na het einde van onze overeenkomst.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.

 

Social Media en COOKIES (of vergelijkbare technieken die we gebruiken)

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en social media account voor social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek aan onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Wij maken geen gebruik van een Facebook Pixel.

 

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Wanneer jij je inschrijft voor een van onze webinars, trainingen of freebies, vragen wij om jouw naam en e-mailadres. Zo kunnen wij jou toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Wij verwijderen deze gegevens na afronding van datgene waarvoor jij je had ingeschreven. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

 

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens verwerken afkomstig van een doorverwijzer, arbodienst en/of werkgever.

 

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen
    hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar info@devitaliteitsfactor.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen
verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen.

 

Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar info@devitaliteitsfactor.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun jij ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.