• Integrale vitaliteitscoaching

    Kom tot de kern van jouw disbalans

    Lees meer

Vitaliteit vanuit integrale visie

“De mens als dynamische eenheid

 

De VitaliteitsFactor benadert vitaliteit vanuit een integrale visie. Dat betekent dat we kijken naar de mens als samenhangend geheel. We kijken naar alle levensgebieden en factoren die ons welbevinden positief of negatief beïnvloeden. Het fysieke lichaam, voeding, gedachten, gevoelens, emoties, verlangens, behoeften, zingeving, normen & waarden, talenten & kwaliteiten; alles is met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar.

 

Past alles als een puzzel in elkaar?

Dan is er evenwicht, harmonie, ben je in balans. De energie stroomt dan vrij door je lijf. Je zit lekker in je vel. Je voelt je vitaal! Passen de puzzelstukjes niet (meer) goed in elkaar en is er een disbalans ontstaan? Dan is het is niet altijd meteen duidelijk waardoor.

 

Zo kunnen negatieve gedachten bijvoorbeeld de bron zijn van negatieve emoties die leiden naar ongezond gedrag, wat weer kan uitmonden in overgewicht. Chronische stress kan de oorsprong zijn van overgewicht en/of slapeloosheid. Verkeerde eetgewoonten kunnen de oorzaak zijn van chronische aandoeningen zoals diabetes type 2.

 

Maar ook een disbalans van je hormonen kan (ernstig) overgewicht in de hand werken. En kunnen je darmen de bron zijn van jouw depressie. Onderdrukte of weggestopte emoties kunnen tot gezondheidsklachten leiden.

De Integraal Vitaliteitscoach van De VitaliteitsFactor kan je helpen te komen tot de KERN van jouw disbalans, antwoorden te vinden op jouw vragen en te ontdekken aan welke knoppen je kunt draaien om je balans te (her)vinden

Wat is Integrale Vitaliteitscoaching?

“Vitaliteitscoaching is niet hetzelfde als Leefstijlcoaching

 

De VitaliteitsFactor ziet de mens als een dynamisch geheel. De Integraal Vitaliteitscoach bij De VitaliteitsFactor is daarom zowel leefstijlcoach als vitaliteitscoach. Vaak blijkt er achter een probleem met een ongezonde leefstijl een emotioneel of sociaal probleem te schuilen. Want waarom eet iemand te veel? Of waarom wil iemand zich helemaal in zijn baan verliezen? Als de achterliggende moeilijkheden niet worden aangepakt, is het veranderen van de leefstijl kansloos.

 

Tegelijkertijd kun je een gezonde leefstijl veel beter volhouden als je ook mentaal alles op orde hebt. Het is dus heel goed als je weet wat je belangrijk vindt in het leven, wie je daarbij kunnen steunen en hoe je jezelf op koers houdt. Een vitaliteitscoach is hier alert op. Als bijvoorbeeld ‘avontuur’ een belangrijke waarde in jouw leven blijkt, dan wordt dit een extra drijfveer om van de bank af te komen. Lachen vrienden je uit als je het vijfde biertje weigert? Dan is het wellicht tijd om contacten op te bouwen waar je meer steun van hebt. En vertel je jezelf vaak dat het toch nooit gaat lukken met dat dieet of het andere slaapritme? Dan kun je leren om jezelf beter te motiveren.

 

Wat doet een LeefstijlCoach?

Leefstijlcoaching is een relatief nieuw vakgebied binnen de (preventieve) gezondheidszorg, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gericht op begeleiding van mensen die gezonder willen leven. Leefstijlcoaching gaat over positieve gedragsverandering met als belangrijk kenmerk dat coaching de basis is.

 

Bekend is dat mensen die regelmatig bewegen en geen ernstig overgewicht hebben, niet roken, geen alcohol drinken en de dagelijkse uitdagingen van het leven kunnen hanteren, gemiddeld zeven jaar langer leven en ook langer gezond blijven. Waarschijnlijk weet je zelf ook best wat hiervoor nodig is, en toch vind je het heel moeilijk om patronen en gewoontes te doorbreken en een gezonde(re) leefwijze aan te leren. Leefstijlcoaching helpt je hierbij.

 

Zowel lichamelijk als mentaal. Je gaat zelf je leefstijl veranderen. Een leefstijlcoach brengt samen met jou in kaart wat voor jou de ideale situatie is op het gebied van voeding, beweging en rust, en hoe je dat ideaal blijvend kunt bereiken. Je coach helpt je dat op een manier te doen die bij jou past. Je houdt zelf de regie.

Vanuit jouw eigen doelen, wensen & behoeften, op een manier die bij jou past, sla je – met je coach als persoonlijke gids – een weg in naar een duurzaam gezonde(re) leefstijl 

Wat doet een Vitaliteitscoach?

Jij hebt de regie

 

Een vitaliteitscoach helpt je de regie te nemen. De belangrijkste opbrengst van vitaliteitscoaching is vaak dat mensen beseffen dat ze hun leefstijl zelf bepalen en geen slachtoffer zijn van de omstandigheden. Dat jij zelf de regie hebt. Het feit dat er in de kantine geen gezond voedsel wordt verkocht, is bijvoorbeeld geen excuus om dan maar fastfood te eten. Je kunt ook een eigen broodtrommel meenemen. Of je samen met collega’s sterk maken voor een betere kantine.

 

Zo krijg je de regie terug over je lijf en je leven. 

De Integraal Vitaliteitscoach van de VitaliteitsFactor

“De Integraal VitaliteitsCoach bij De VitaliteitsFactor is
geaccrediteerd en gediplomeerd als Leefstijl- en VitaliteitsCoach.

 

 

Professioneel – betrokken – inspirerend

De Integraal VitaliteitsCoach van De VitaliteitsFactor is een professional die je helpt om de regie over je gezondheid en welbevinden en daarmee je vitaliteit in handen te nemen. Zij heeft een achtergrond als adviseur, coach en trainer met ervaring in gedragsverandering. Zij is post-HBO geschoold, gediplomeerd en gelicentieerd onder meer op gebied van leefstijl en vitaliteit. Daarnaast heeft zij door middel van aanvullende opleidingen en op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten haar kennis over voeding, bewegen, ontspannen, hormoonwerking, stresshantering en gedragsverandering verder uitgebreid en ontwikkeld.

 

Samen met jou gaat zij na in hoeverre je al gezond leeft en waar verbetering mogelijk (en/of noodzakelijk) is. Ze geeft inzicht in risicogedrag, gaat na waar obstakels zitten, inspireert je om haalbare doelen te formuleren. Samen met haar maak je een concreet plan waarmee je in beweging komt om die doelen te halen.

 

 

Focus

De focus ligt op het doorbreken van automatisch, onbewust gedrag en het aanpakken van ongewenste, ongezonde gewoonten. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als voeding, beweging, ontspanning, stresshantering en slaap. Maar bijvoorbeeld ook aan dagindeling, online gedrag, herkenning van lichaamssignalen. Met respect voor jouw situatie ga je samen op zoek naar mogelijkheden om jouw gezondheid en gevoel van welbevinden – jouw vitaliteit – te verbeteren. Net wat er voor jou nodig is om die gezonde(re) keuzes te maken. Keuzes die aansluiten bij je dagelijks leven, die bij jou als persoon passen zodat ze uiteindelijk ook echt vol te houden zijn.

 

De Integraal Vitaliteitscoach van De VitaliteitsFactor is er voor jou als jouw persoonlijke gids en stelt altijd jouw vraagstuk centraal. De informerende, adviserende en coachende rol van de Integraal Vitaliteitscoach wordt zowel ingezet ter verbetering van reeds bestaande fysieke of mentale klachten als ter preventie daarvan. Het draait allemaal om goede keuzes maken. Keuzes die je helpen en die bij je passen. De Integraal Vitaliteitscoach van De VitaliteitsFactor zorgt er samen met jou voor dat je je plan in goede stappen verdeelt, zodat je voortgang hebt. Ook zorg je samen dat er afstemming is met eventuele andere trajecten en adviezen die belangrijk zijn. Van een arts of een therapeut, of gewoon dat zelfhulpboek dat je aanspreekt en waar je dingen uit probeert toe te passen. Dit alles zorgt ervoor dat je vertrouwen en motivatie opbouwt en je blijft ontwikkelen. Je zal merken dat je al gauw plezier krijgt in het verbeteren van je dagelijks leven!